kontakt sl en ita

V okviru projekta »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« Vas v tednu Univerze na Primorskem vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v petek, 18. marca 2016 ob 13. uri, v Palači Armerija (Titov trg 4, I. nadstropje, sejna soba).

Predstavili bomo nove postopke restavriranja in konserviranja mozaikov v Simonovem zalivu, rezultate raziskav v letu 2015 in predlog ureditve Arheološkega parka. Z vami bodo prof. dr. Irena Lazar (UP FHŠ), mag. Martina Kikelj (RESCEN ZVKDS Ljubljana) in Mateja Ravnik, univ. dipl. arheolog (UP FHŠ).

Izjava vodje projekta:

Vzpostavljanje Arheološkega parka Simonov zaliv, restavratorski in konservatorski posegi na mozaikih ter arhitekturi rimske obmorske vile so v letu 2015 tekli po načrtih. Mozaiki iz treh prostorov J dela vile so bili dvignjeni in prepeljani v RC ZVKDS v Ljubljani. Delo na mozaikih in zidovih S dela je v veliki meri zaključeno in območje čaka na postavitev nadstreškov. RC ZVKDS je v teku dela z mozaiki razvijal in izvajal nove postopke za dvigovanje mozaikov, nove tehnologije za zaščito, čiščenje in varovanje ter opravil številne analize. V celoti smo odkrili največji prostor z mozaikom v J delu, ki bo v letu 2016 dvignjen, restavriran in postavljen na novo podlago. Zaključen je projekt celostne ureditve parka, ki predvideva nadstreške za ohranjeno arhitekturo s povezovalnimi potmi in razglednimi otoki, rimski vrt in center za obiskovalce, v katerem bodo spoznavali kulturno in naravno dediščino Istre ter izvedeli vse o življenji v rimski vili in rimski dobi.

Projekt pomeni kakovosten preskok v delovanju Arheološkega parka Simonov zaliv in vzpostavitev nove destinacije kulturnega turizma na obali. Širok koncept zastavljenega projekta, ki obsega na eni strani restavriranje kulturnega spomenika in na drugi razvoj raznolikega in privlačnega javnega programa za obiskovalce vseh starosti in interesov, bo omogočal dostopnost vsem segmentom obiskovalcev, tudi osebam s posebnimi potrebami.

Prof. dr. Irena Lazar, UP FHŠ