kontakt sl en ita

CILJNE SKUPINE

print

 Ciljne skupine, katerim so namenjeni rezultati predlaganega projekta so:

- lokalno prebivalstvo in lokalna skupnost na geografskem področju obale z zaledjem in Istro,

- otroci, dijaki, mladostniki, študenti,

- obiskovalci s posebnimi potrebami vseh starostnih skupin,

- izobraževalne institucije (univerze, visoke šole, srednje in osnovne šole, predšolske ustanove),

- domači in tuji turisti in turistične organizacije (profitne in neprofitne),

- zainteresirani posamezniki in širša javnost,

- podjetja, klubi in posamezniki, povezani s kulturno dediščino in morjem (potapljaški centri ipd.),

- ljubiteljska združenja in društva doma in v tujini,

- domače in mednarodne raziskovalne in znanstvene institucije,

- domače in mednarodne strokovne ustanove, ki se ukvarjajo z varovanjem in promocijo kulturne dediščine,

- enote regionalne in lokalne samouprave ter javne ustanove na območju obale in širše.