kontakt sl en ita

ARHEOLOGIJA ZA VSE

print

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki niso ustrezno prezentirani in dostopni. S projektom želimo povečati dostopnost spomenika, ga umestiti v kulturno in turistično ponudbo območja, razviti program in infrastrukturo, ki bodo omogočali delovanje arheološkega parka skozi vse leto in njegovo finančno vzdržnost. Rezultati projekta bodo vzpostavitev interpretativnega centra v parku, konservirani in prezentirani ostanki vile s pristaniščem in vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo. Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne institucije na vseh ravneh, turisti, obiskovalci s posebnimi potrebami, zainteresirani posamezniki in javnost, institucije s področja kulturne dediščine. Partnerji iz Islandije bodo prispevali inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev.