kontakt sl en ita

SPECIFIČNI CILJI

print

Dolgoročno povečati dostopnost do spomenika, kar omogočajo predvsem:

- prezentacija arheološkega najdišča Simonov zaliv;

- vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka v Sloveniji;

- vzpostavitev sodobnega Interpretacijskega centra v arheološkem parku

- povečanje turistične ponudbe z vzpostavitvijo itinerarjev s kulturno vsebino

- povečati dostopnost za obiskovalce s posebnimi potrebami z zanje prilagojeno vsebino in aktivnostmi.