kontakt sl en ita

CILJI

print

Posebno pozornost zaščite je potrebno zagotoviti mozaikom, kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških-arhitekturnih ostankov. Zagotoviti je potrebno zaščitne konstrukcije »strehe« nad mozaiki, ki bodo dolgoročno zagotovile ohranitev mozaikov. Ostanki rimske vile v Simonovem zalivu so ogroženi zaradi podtalne vode in plimovanja morja, ki negativno vplivajo predvsem na mozaike; na celotnem prostoru južnega objekta je potrebno v prvi vrsti rešiti vprašanje podtalne vode in z zaščito pred zalednimi vodami preprečiti intenzivno propadanje struktur. Nekateri materiali (malta) so ob izpostavljenosti zraku po odkopu podvrženi pospešenemu naravnemu procesu propadanja. Spomenik je zaradi relativno lahke dostopnosti izpostavljen tudi različnim vrstam vandalizma kot so npr. kraje, grafitiranje, nepooblaščeno zadrževanje na spomeniku. Pa tudi obiskovalci lahko povzročajo erozijo na najdišču (na kopnem in v morju); urediti je potrebno poti, po katerih se obiskovalci gibljejo.

Z ustrezno finančno stimulacijo finančnega mehanizma EGP vlagatelj in partnerji želijo v okviru projekta AS prav za prav doseči vse korake, potrebne za vzpostavitev sodobnega arheološkega parka (tudi v podvodnem delu najdišča), kar v bistvu zahteva:

- restavriranje, konserviranje in zaščita arheološkega najdišča Simonov zaliv in s tem omogočiti celostno prezentacijo spomenika in sicer bivalnega dela rimske obmorske vile na kopnem ter podvodnega dela pripadajočega pristanišča, kar vključuje vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka v Sloveniji;

- povečati in izboljšati dostopnost do spomenika, kar temelji na celostni prezentaciji le-tega, na nadgradnji pripomočkov in opreme za interpretacijo (predvsem z vzpostavitvijo sodobnega Interpretacijskega centra), na izvedbi javnega programa za obiskovalce s posebnimi potrebami ter podvodnih ogledov pristanišča, kot tudi na pripravi spletne aplikacije vodnika po spomeniku;

- izobraževanje in usposabljanje na področju arheološke didaktike ter ozaveščanje javnosti o pomenu arheološke dediščine z javnim programom eksperimentalne arheologije;

- načrtovanje turističnih itinerarjev, ki povezujejo arheološka najdišča slovenske Obale, s čimer se poveča prepoznavnost in ponudba tega območja v segmentu arheološkega turizma.