kontakt sl en ita

UNIVERZA NA PRIMORSKEM – vodilni partner

print

 Univerza na Primorskem predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja JZ Sloveniji potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije. S sodelovanjem z uporabniki znanj se integrira v okolje in v njem udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in raziskovanju, graditi sinergije z univerzami doma in v tujini, prenašati pobude v mednarodni univerzitetni prostor in prispevati k trajnostnemu razvoju lokalnega in regionalnega okolja.

V projektu sodeluje več članic Univerze na Primorskem. Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ter Pedagoško fakulteto je odgovoren za koordinacijo in izvajanje projekta ter za sodelovanje v vseh delovnih sklopih projekta, in sicer:

DS 1 – upravljanje in koordinacija

DS 2 – Informiranje in obveščanje

DS 3 – Dostopnost kulturne dediščine

DS 4 - Celostno ohranjanje in prezentacija arheološkega spomenika Simonov zaliv

DS 5 – Izobraževanje in ozaveščanje o pomenu arheološke dediščine

DS 6 – Načrtovanje nadgradnje turistične ponudbe slovenske obale – Arheotour

Univerza na Primorskem

Znanstveno raziskovalno središče

Fakulteta za humanistične študije

Fakulteta za matematiko, naracoslovje in informacijske tehnologije

Pedagoška fakulteta

Facebook

Arheološki park Simonov zaliv