kontakt sl en ita

DELOVNI SKLOPI

print

DELOVNI SKLOP  1 - Upravljanje in koordinacija 
Projektno upravljanje in vodenje bo zagotovilo pravočasno in učinkovito izvedbo vseh projektnih aktivnosti. S koordinacijo dela posameznih partnerjev v konzorciju bo projektno vodenje zagotovilo, da bodo vsi izdelki projekta dokončani pravočasno, v predvidenem obsegu in v zadovoljivi kakovosti. Pravočasno je treba tudi predvideti oziroma zaznati dejavnike, ki bi lahko ogrozili uspešno in nemoteno izvedbo projekta, načrtovati in izvajati dejavnosti za preprečevanje ali omilitev tveganj in po potrebi v potek projekta uvajati nadzorovane spremembe, s pomočjo katerih se odpravi ali izniči škodljiv vpliv tveganj. V sklopu upravljanja s tveganji se predvidi tudi odgovornosti, postopke in pooblastila udeležencev projekta za nadzorovano vpeljavo sprememb v potek projekta, o katerih bo moral nosilec projekta vnaprej obvestiti MGRT oziroma pridobiti tudi njegovo predhodno soglasje. Predvidena je tudi vmesna evalvacija projektnih rezultatov ter izdelava vmesnega evalvacijskega poročila.

DELOVNI SKLOP  2 - Informiranje in obveščanje 
Cilj delovnega sklopa je seznaniti čim širši krog zainteresirane javnosti s potekom in z rezultati projekta, doseči obveščenost ciljnih skupin ter obveščati javnost o informacijah glede sofinanciranja projekta. Informiranje in obveščanje zajemata podrobno določitev ciljnih skupin informiranja in promocije, oblikovanje osrednjega sporočila za določene ciljne skupine, pripravo informativnih in promocijskih vsebin v digitalni in tiskani obliki, aktivno distribucijo in popularizacijo vsebin. Informiranje in obveščanje potekata po medijskih kanalih (časopisih, radiu, televiziji, spletnih portalih), preko pošiljanja novic, prek spletne strani projekta in dveri projektnih partnerjev ter v okviru dogodkov, ki se jih projektni partnerji udeležujejo, ali pa jih sami namensko organizirajo. Sporočila informiranja in obveščanja bodo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije opremljena z ustreznimi grafičnimi ter vsebinskimi podatki ter bodo sledila enotni celostni grafični zasnovi projekta.

DELOVNI SKLOP  3 - Dostopnost kulturne dediščine 
Delovni sklop predvideva vzpostavitev in upravljanje infrastrukture in programa za izboljšanje dostopnosti in popestritev turistične ponudbe. Vzpostavljen bo interpretacijski center, sestavljen iz povezanih mobilnih enot, ki bo s vsebinami in aktivnostmi omogočil boljšo prepoznavnost in razumevanje arheološkega najdišča in antične dediščine. Prav tako bo omogočil revitalizacijo območja arheološkega parka Simonov zaliv in pripomogel k ozaveščanju prebivalcev o pomenu in potencialu dediščine, tako v smislu varovanja kot izgradnje lokalne identitete. Pomen socialne vključitve oseb s posebnih potrebami (OSPP) želimo poudariti tudi v aktivnostih in programu arheološkega parka. Aktivnosti delovnega sklopa nagovarjajo obiskovalce različnih ciljnih skupin, obiskovalce s posebnimi potrebami z zanje prilagojenim programom, pa tudi tiste, željne spoznavanja podvodne arheološke dediščine, kar v Sloveniji predstavlja unikum. Informacijska dostopnost bo povečana z virtualnim vodnikom po najdišču. Fizična in informacijska dostopnost bosta tako zaradi celovitosti aktivnosti v tem sklopu neprimerljivo večji.

DELOVNI SKLOP  4 - Celostno ohranjanje in prezentacija arheološkega spomenika Simonov zaliv
Namen delovnega sklopa je celostna prezentacija arheološkega spomenika Simonov zaliv, ki ga bomo uresničili z restavriranjem mozaikov in ostankov arhitekture rimske vile; spomenik bo primerno zaščiten in s tem bo omogočeno, da bo dediščina varovana in ohranjena ter javno dostopna za prihodnje generacije. S tem je povezana celostna krajnsko-arhitekturna ureditev arheološkega parka, ki bo poudarila ustrezno prezentacijo in boljšo dostopnost spomenika. Prav tako bo prezentiran podvodni del najdišča s kamnitimi ostanki rimskega pristanišča in zgodnjesrednjeveških lesenih privezov: to bo pomenilo vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka v Sloveniji.

DELOVNI SKLOP  5 - Izobraževanje in ozaveščanje o pomenu arheološke dediščine
Delovni sklop sestavljata dve vrsti aktivnosti, povezani z ozaveščanjem in izobraževanjem za različne nivoje izobraževanja. S pomočjo učnih pripomočkov in programov eksperimentalne arheologije bodo otroci in mladostniki  prišli v neposreden stik z ostanki antične preteklosti, vpeljani bodo v svet raziskovanja skozi igranje vlog in pripovedovanje zgodb. Zaposleni v turizmu in prostovoljci bodo z izobraževanjem pridobili specifična znanja s področja kulturne dediščine v lokalnem in širšem okolju, ki jih sedanja formalna izobraževanja ne ponujajo.

DELOVNI SKLOP  6 - Načrtovanje nadgradnje turistične ponudbe Slovenske obale: ARHEOTUR
Delovni sklop sestavljajo dve aktivnosti, zasnova in izvedba kolesarskih in pohodnih poti po arheoloških najdiščih na Obali in zaledju ter zasnova pomorskega itinerarja, ki bo po antični pomorski poti vodila po arheoloških najdiščih. Delovni sklop cilja na povečanje pestrosti ponudbe turizma in kulturnega turizma na obali in v zaledju, podaljšanje turistične sezone od zgornje pomladi do pozne jeseni. Prav tako bo pripomogel k ozaveščanju javnosti o pomenu dediščine na aktiven način. Aktivnosti delovnega sklopa bodo vzpostavile nove vrste ponudbe na področju kulturnega turizma, ki ozavešča javnost o pomenu obale in načina življenja ob morju, katerega gospodarski pomen je bil prepoznan že v antiki.