kontakt sl en ita

PROGRAM

9.30 – 11.15

Predstavitev projekta AS – Arheologija za vse in njegovih vsebin – IRENA LAZAR

Kulturna dediščina in kulturni spomeniki – zakaj jih varujemo – ZRINKA MILEUSNIĆ

Poselitev slovenske obale z zaledjem pred Rimljani – ALENKA TOMAŽ, MAŠA SAKARA SUČEVIĆ

Kaj nam je prinesla rimska civilizacija – IRENA LAZAR

Poselitev slovenske obale v antiki – MATEJA RAVNIK

 

11.15

Vprašanja, diskusija

ODMOR za kavo

 

11.45 - 13.30

Istra v zapisih antičnih avtorjev – GREGOR POBEŽIN

Umetnostno-zgodovinski spomeniki Izole – KATARINA ŠMID

Obiskovalci s posebnimi potrebami na obisku – VANJA RICCARDA KISWARDAY, AKSINJA KERMAUNER

Rimski mozaiki v Simonovem zalivu – KATHARINA ZANIER

 

13.30 Vprašanja, diskusija

ODMOR za kavo

 

14.30 - 15.30

DELAVNICA – Rimski nakit in predstavitev vsebin ostalih delavnic – IVANA PINTARIČ